Vrienden van de Drumfanfare St.Martinus

 

Muziek maken is leuk. Uiteraard brengt dit ook kosten met zich mee. Denkt u bijvoorbeeld aan de aanschaf van bladmuziek en onderhoud van instrumenten en uniformen.
Om onze drumfanfare financieel gezond te houden zijn extra inkomsten noodzakelijk.

De drumfanfare heeft daarom het initiatief genomen om
‘de muzikale vrienden van drumfanfare St. Martinus’ te realiseren. Muzikale vrienden van drumfanfare St. Martinus is bedoeld voor particulieren, boogbuurten, carnavals- en vriendengroepen, etc. Kortom; eenieder die de drumfanfare een warm hart toedraagt.

Als muzikale vriend doneert u jaarlijks 25 euro en krijgt u, desgewenst, een vermelding op de vriendenbord in ‘Ons Eigen Ding’.

Wilt u ons sponsoren ?
U kunt ons sponsoren vanaf het bedrag van 75 euro. Wat krijgt u hiervoor terug?
- Uw bedrijfsnaam op het sponsorbord in ‘Ons Eigen Ding’
- De link van uw bedrijfslogo op onze website
- Wij roepen uw bedrijfsnaam om tijdens onze rommelmarkt
- Tijdens onze rommelmarkt plaatsen wij graag uw bedrijfslogo/vlag op het terrein

Wilt u muzikale vriend van drumfanfare St. Martinus worden?

Wat geweldig! Print het machtigingsformulier uit en geef het af aan één van onze leden of stuur het naar ons secretariaat: Polstraat 2, 6942 VK Didam

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om. Deze zullen niet voor andere dan het hierboven beschreven doel worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.

Laten we kunnen blijven genieten van deze prachtige Greffelkampse muziekvereniging.
Via onze website en Facebook en Instagram blijft u op de hoogte van de activiteiten van de drumfanfare.